In het nieuwe Beleid procesrecht herstel toeslagen staat hoe de termijnen van het bezwaarproces worden gehandhaafd. Ook zijn beleidsregels opgenomen voor het bezwaarproces in brede zin en enkele andere algemene onderwerpen.

Ten aanzien van het sturen op termijnen geldt per 10 juli 2024 een coulancetermijn van 10 weken. Dit betekent dat voor primaire beschikkingen van ná aanpassing van het beleid een bezwaartermijn van 16 weken geldt. Tegenover deze langere termijn, staat dat er strikter gekeken gaat worden naar termijnoverschrijding. Ook wordt beleidsmatige invulling gegeven aan de termijnen die de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hanteert voor het aanvullen van bezwaarschriften en het voeren van hoorgesprekken.

Voor beschikkingen van vóór de inwerkingtreding van het beleid per 10 juli 2024 betekent dit dat deze in beginsel inhoudelijk worden behandeld, tenzij deze onredelijk laat zijn ingediend. Tegen beschikkingen van vóór 2024 kan nog tot het einde van 2024 bezwaar worden gemaakt. Voor beschikkingen uit 2024 geldt een termijn van één jaar na bekendmaking van de beschikking.

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

183

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen