De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36453) aanvaard. Het wetsvoorstel is op 9 juli 2024 als hamerstuk afgedaan.

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van het plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten op basis van EU-verordening (EU) 2022/1854 (PbEU 2022, L 261 I). Het wetsvoorstel geeft de inframarginale elektriciteitsheffing vorm als een rijksbelasting. De wijze van belastingheffing is voldoening op aangifte.

Het wetsvoorstel moet in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, en werkt deels terug tot en met 1 december 2022. De wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 10 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

110

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen