De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2024 het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024 aanvaard. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een verbod op het geven van belastingadvies door trustkantoren.

Het wetsvoorstel is een verzamelwetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van een in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. Dit voorstel bestaat onder meer uit enkele wijzigingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Hiermee worden onder andere waarmee de definities van trustdiensten om omzeiling van de wet te voorkomen aangescherpt. Verder komt er een uitbreiding van het bonusverbod bij staatssteun en wijzigingen in het toezicht op verzekeraars met het oog op het verbeteren van de bescherming van de polishouders. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Editie: 10 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

285

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen