De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2024 ingestemd met het wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (V-N 2023/16.7).

Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan. Het verdrag is opgenomen in Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124. Het verdrag geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende partijen bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van een of van beide partijen. Daarnaast regelt het verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens en de mogelijkheid van wederzijdse bijstand bij invordering van belastingschulden.

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Internationaal belastingrecht

Editie: 10 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

104

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen