Hof Den Haag oordeelt in navolging van Rechtbank Rotterdam dat een zonnepaneelsysteem op het dak van een distributiecentrum voor het grootste deel niet onder de OZB-werktuigenvrijstelling valt.

X BV heeft zonnepanelen geplaatst op het dak van een door haar gehuurd distributiecentrum. Om de volledige installatie PV-installatie, bestaande uit zonnepanelen, omvormers, bekabeling en meet- en regelapparatuur, te mogen plaatsen, heeft X BV voor het dak een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van het pand. Daarnaast is een recht van opstal gevestigd. In geschil is de WOZ-waardering van de PV-installatie. Partijen zijn het erover eens dat de omvormers, bekabeling en meet- en regelapparatuur onder de OZB-werktuigenvrijstelling vallen. X BV stelt dat de werktuigenvrijstelling van toepassing is op de gehele PV-installatie, waaronder de zonnepanelen en het onderstel.

Hof Den Haag oordeelt in navolging van Rechtbank Rotterdam dat een zonnepaneelsysteem op het dak van een distributiecentrum voor het grootste deel niet onder de OZB-werktuigenvrijstelling valt. De werktuigenvrijstelling geldt niet voor werktuigen die op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. De installatie is een gebouwd eigendom omdat deze naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dat laatste blijkt uit het feit dat de installatie is verzwaard met ballast om wegwaaien te voorkomen en uit de vestiging van een recht van opstal voor een periode van 20 jaar. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken 2

Wet waardering onroerende zaken 18

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 10 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

250

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen