De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen geactualiseerd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M, BNB 2006/91 geactualiseerd. Het beleid is op onderdelen aangepast of verduidelijkt.

Er is beleid opgenomen over het criterium ‘deelname aan het economische verkeer’ (onderdeel 2.2). Daarnaast is het onderdeel over ‘winststreven’ uitgebreid (onderdeel 2.3). In het onderdeel ‘winststreven en gesubsidieerde instellingen’ (onderdeel 2.3.1) is zowel een verduidelijking als een verruiming van het huidige beleid opgenomen.

Het onderdeel over het concurrentiecriterium is geactualiseerd (onderdeel 3). De voorbeelden die zijn opgenomen in onderdeel 4 van het besluit met nr. CPP2005/2730M zijn komen te vervallen. Met deze aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Verder is er beleid opgenomen over de regeling integrale belastingplicht (onderdeel 4 en bijlage I). Ook is er een verduidelijking opgenomen van de vereisten waaraan een lichaam dat een sociaal belang behartigt moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de fictieve loonkostenaftrek (onderdeel 5).

Het nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 24 augustus 2023.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

3977

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen