Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen beantwoordt vragen van Kamerlid Van Rooijen (50-plus) over de Inkomensondersteuning AOW, de arbeidskorting en intergenerationele herverdeling.

In totaal telt Nederland 2 miljoen AOW-huishoudens en de kosten voor de AOW bedragen ongeveer 4,7% van het BBP. Van deze huishoudens heeft 9,8% geen aanvullend pensioen en heeft ongeveer 17,8% van de huishoudens een aanvullend pensioen van minder dan € 5000.

Het gevoerde beleid met betrekking tot de arbeidskorting en de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW ziet op een breed maatregelenpakket. Hierbij zijn brede overwegingen gemaakt over eventuele herverdeling van jong naar oud. Het los bekijken van de verschillende regelingen geeft geen juist beeld van de herverdelingseffecten van het gevoerde beleid.

De minister geeft daarnaast aan dat met het nieuwe pensioenstelsel actieve deelnemers nadelen kunnen ondervinden vanwege de afschaffing van de doorsneesystematiek. Op voorhand is nog niet te zeggen of dit nadeel (voornamelijk) uit het pensioenvermogen wordt gecompenseerd.

Op de vraag of de regering ophoudt om bij iedere gelegenheid intergenerationele herverdeling toe te passen antwoordt de minister genuanceerd. Het nieuwe pensioenstelsel leidt tot eerder perspectief op een koopkrachtig, persoonlijker en transparanter pensioen en een pensioenstelsel dat beter past bij de veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 8.11

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 24 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

673

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen