Rechtbank Gelderland oordeelt dat er feitelijk en economisch geen dividenduitkeringen hebben plaatsgevonden. De hele naheffingsaanslag, de 50% vergrijpboete, alsmede de beschikking belastingrente worden vernietigd.

X bv koopt op 29 april 2013 B-shares van een Luxemburgse Sarl voor € 1,1 miljoen. Op 1 mei 2013 sluit de Britse enig aandeelhouder van X bv (hierna: de trust) een vruchtgebruikovereenkomst af inzake de B-shares met een derde. Volgens deze overeenkomst koopt deze derde 85% van het bruto-dividend dat de trust van X bv ontvangt. In 2013 wordt door de Sarl € 300 mln bruto-dividend aan X bv uitgekeerd. Hierop is in Luxemburg € 45 mln. dividendbelasting ingehouden. Dit dividend is door X bv onder inhouding van 15% dividendbelasting, in hetzelfde jaar uitgekeerd aan de trust. In geschil is de naheffingsaanslag dividendbelasting bij X bv van € 44.887.500, de 50% vergrijpboete en de belastingrente van € 8.630.686. Beoogd doel van de internationale constructie was dat X bv als fiscale beleggingsinstelling (fbi) door haar afdrachtvermindering de Nederlandse dividendbelasting niet hoefde af te dragen en dat de houders van de A-shares de Luxemburgse dividendbelasting konden terugkrijgen c.q. verrekenen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er feitelijk en economisch geen dividenduitkeringen door X bv hebben plaatsgevonden (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 22 februari 2022, 20/00669, V-N 2022/33.7). Slechts de dienstverleningsvergoeding voor de constructie minus de daarop betrekking hebbende kosten behoort tot haar winst. De inspecteur heeft echter niet gesteld dat die (lagere) opbrengst geheel of gedeeltelijk als dividend moet worden gezien, zodat de hele aanslag, de boete, alsmede de beschikking belastingrente worden vernietigd. De inspecteur stelt vergeefs dat X bv civiel-juridisch en daadwerkelijk dividenden heeft uitgekeerd onder inhouding van dividendbelasting. Het beroep van X bv is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 28

Wet op de dividendbelasting 1965 7

Wet op de dividendbelasting 1965 2

Wet op de dividendbelasting 1965 1

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Dividendbelasting

Editie: 24 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

705

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen