De kantonrechter van Rechtbank Den Haag luidt de noodklok over de toename van procedures van no-cure-no-pay-bedrijven tegen Mulderboetes.

Belanghebbende, X, schakelt een gemachtigde in om zijn Mulderboete aan te vechten.

De kantonrechter van Rechtbank Den Haag luidt de noodklok over de toename van procedures van no-cure-no-pay-bedrijven tegen Mulderboetes. Momenteel liggen er bij Rechtbank Den Haag 2000 Mulderzaken op de plank waarvan 1.605 ingediend door no-cure-no-pay-bureaus. De gemachtigde in deze zaak heeft 762 beroepen lopen. De rechtbank merkt op dat in de zaken die worden ingediend door deze bureaus nauwelijks het belang van de burger aan de orde is. Het gaat vooral om (de hoogte van) de proceskostenvergoeding.

Nu de hoogste rechter in mulderzaken onlangs heeft geoordeeld dat bij een te late uitspraak van de rechter naast een vermindering van de boete met 25% ook recht bestaat op een proceskostenvergoeding (Hof Arnhem-Leeuwarden 28 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6369), vreest de kantonrechter voor een verdere toename van het aantal mulderzaken met als gevolg nog langere doorlooptijden. Daarnaast zullen zaken die vanuit maatschappelijk oogpunt van groter belang zijn steeds meer worden verdrongen. De kantonrechter vreest dat de goede rechtsbedeling hierdoor in gevaar komt. De no-cure-no-pay-bureaus hebben ook hun aandeel in de tijdigheid van de uitspraken . De rechtbank acht het daarom evident niet redelijk om een proceskostenvergoeding toe te kennen als de reden daarvoor mede in het procedeergedrag is gelegen en wijkt af van de lijn van Hof Arnhem-Leeuwarden. De rechtbank vermindert wel de boete maar weigert X een proceskostenvergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 24 augustus

1018

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen