De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit earningsstrippingmaatregel uitgebracht. Dit beleidsbesluit bevat het beleid voor de earningsstrippingmaatregel die is opgenomen in afdeling 2.9a van de Wet VPB 1969.

De eerste ervaringen met de earningsstrippingmaatregel hebben geleid tot dit beleidsbesluit. Het besluit behandelt een nadere omschrijving van en toelichting op de wettelijke begrippen, de bepaling van het saldo aan renten en de bepaling van de gecorrigeerde winst.

De earningsstrippingmaatregel is een generieke renteaftrekbeperking die sinds 1 januari 2019 bestaat. Deze maatregel vloeit voort uit de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en is gericht op het voorkomen van winstverschuiving en grondslaguitholling door middel van rentebetalingen. Daarnaast wordt een meer gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen bij alle belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting nagestreefd. Het besluit treedt in werking met ingang van 29 november 2023.

Lees ook het thema Generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15bc

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15bb

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15ba

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15b

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 29 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1294

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen