Een door de ouders in de tuin van belastingplichtige geplaatste mantelzorgwoning kwalificeert als een bezitting in box 3 voor de belastingplichtige. Dit staat in een kennisgroepstandpunt van de Kennisgroep onroerende zaken.

De aanleiding voor het kennisgroepstandpunt heeft betrekking op een belastingplichtige met een eigen woning. De ouders van belastingplichtige hebben in diens tuin een op eigen kosten vrijstaande mantelzorgwoning laten plaatsen. De mantelzorgwoning heeft een eigen huisnummer, is van alle gemakken voorzien, is aangesloten op de nutsvoorzieningen en vormt visueel een geheel met de grond van de belastingplichtige. Voor de mantelzorgwoning is geen opstalrecht gevestigd. De ouders huren de grond waarop de mantelzorgwoning staat van belastingplichtige tegen een zakelijke huurprijs. De huurovereenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van de ouders. Aan de kennisgroep is gevraagd wat voor de inkomstenbelasting de fiscale gevolgen zijn van de geplaatste mantelzorgwoning (inclusief grond) voor de belastingplichtige en zijn ouders.

Volgens de kennisgroep is de mantelzorgwoning van de ouders door natrekking de juridische eigendom geworden van de belastingplichtige en vormt voor de belastingplichtige een bezitting in box 3. De grond waarop de mantelzorgwoning staat, maakt ook onderdeel uit van de rendementsgrondslag in box 3 van de belastingplichtige. De waarde van de grond wordt verminderd met de waarde van het genotsrecht dat de ouders hebben. Vanwege de zakelijke huurprijs wordt de waarde van de grond in dit geval niet verminderd.

De mantelzorgwoning is geen eigen woning van de ouders, omdat zij geen eigenaren zijn van de mantelzorgwoning. Wel hebben de ouders een genotsrecht met betrekking tot de mantelzorgwoning, dit is een bezitting in box 3. De waarde van het genotsrecht van de grond waarop de mantelzorgwoning is geplaatst, behoort in beginsel tot de rendementsgrondslag in box 3 van de ouders. Vanwege de zakelijke huurprijs voor de grond is de waardering van het genotsrecht van de grond nihil.

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 7 undefined

Burgerlijk Wetboek Boek 5 20

Burgerlijk Wetboek Boek 3 3

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 19

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 18

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

Wet inkomstenbelasting 2001 5.19

Wet inkomstenbelasting 2001 5.22

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 november

Informatiesoort: VN Vandaag

743

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen