De Kennisgroep onroerende zaken is van mening dat een lidmaatschapsrecht, van een coöperatie die een recreatieterrein exploiteert, belast is in box 3 op de waarde in het economisch verkeer. Omdat voor de lidmaatschapsrechten een markt bestaat, vormt de verkoopwaarde de waarde in het economische verkeer.

Een coöperatie exploiteert een recreatieterrein bestaande uit grond en gemeenschappelijke ruimtes, privéterreinen met (onroerende) recreatiewoningen. De leden hebben lidmaatschapsrechten die bestaan uit één gebruiksrecht van één privéterrein met een recreatiewoning en een evenredig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Het totale aantal rechten is gelijk aan het aantal privéterreinen.

Omdat de terreinen niet even groot zijn betalen leden bij toetreding inleggeld waarvan de hoogte afhankelijk is van het betreffende privéterrein. Leden betalen elk jaar een exploitatiebijdrage voor het gebruik van de grond en de gemeenschappelijke ruimtes. Met toestemming van het bestuur kunnen leden hun lidmaatschap vervreemden. Doordat de lidmaatschapsrechten van elkaar verschillen vertegenwoordigen zij niet dezelfde waarde.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.19

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 november

Informatiesoort: VN Vandaag

208

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen