Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de bekendmaking door de gemeente van naheffingsaanslagen op correcte wijze heeft plaatsgevonden via de berichtenbox van MijnOverheid.

X ontvangt een aanmaning van de gemeente Rotterdam omdat een naheffing nog niet betaald is. Daarbij zijn aanmaningskosten in rekening gebracht. De naheffing is niet per post naar X gestuurd, maar geplaatst in zijn berichtenbox van MijnOverheid. X komt tevergeefs in bezwaar tegen de aanmaningskosten. X gaat in beroep omdat de bekendmaking niet per post heeft plaatsgevonden.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de bekendmaking door de gemeente van naheffingsaanslagen op correcte wijze heeft plaatsgevonden via de berichtenbox van MijnOverheid. Verzending per post is niet vereist, nu belanghebbende zich heeft aangemeld voor de berichtenbox en daarmee kenbaar gemaakt dat hij langs die weg bereikbaar is. De betalingstermijn op de aanslagen is verstreken, de aanmaningskosten zijn terecht in rekening gebracht. Beroep ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 2:14

Algemene wet bestuursrecht 3:14

Instantie: Rechtbank Rotterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 29 november

Informatiesoort: VN Vandaag

270

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen