De Hoge Raad oordeelt dat het door middel van een addendum stopzetten van de opbouw in eigen beheer negatieve – en dus nietige - gevolgen had voor de reeds opgebouwde aanspraken, omdat die toen zijn aangepast aan het niveau van de reserve. De vrouw behoudt voorts het recht op afstorting van pensioenkapitaal, ondanks dat de holding reeds is overgegaan tot een jaarlijkse uitkering aan haar.

Partijen zijn in 1992 met elkaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Op initiatief van de man is in april 2012 een echtscheidingsprocedure gestart. De echtscheiding is in november 2015 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In geschil is haar recht op partneralimentatie en de wijze van pensioenverevening. De man heeft in eigen beheer pensioen opgebouwd bij een holding, waarvan hij directeur en enig aandeelhouder is. Volgens de vrouw heeft hij in hoger beroep hierover te weinig stukken overgelegd en pleegt hij bedrog.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte niet aan de vrouw heeft gevraagd welke stukken er nog ontbreken en dat de vrouw haar verzoek om inzage in de stukken niet heeft prijsgegeven. Naar aanleiding van haar verzoek om heropening van het debat omdat de man bedrog pleegt, had het hof haar in de gelegenheid moeten stellen om dit te motiveren. Het in 2004 door middel van een addendum stopzetten van de opbouw in eigen beheer had ten onrechte negatieve – en dus nietige - gevolgen voor de reeds opgebouwde aanspraken, omdat die toen zijn aangepast aan het niveau van de reserve. Bij de verevening moet worden uitgegaan van de tijdsevenredige aanspraak op het ouderdomspensioen en niet slechts van de aanspraak voor zover die op het tijdstip van de echtscheiding is gefinancierd. De vrouw behoudt het recht op afstorting van pensioenkapitaal, ondanks dat de holding reeds is overgegaan tot een jaarlijkse uitkering aan haar. Na overlijden van de man zal de vrouw een bijzonder partnerpensioen ontvangen van € 10.974 bruto per jaar, zodat voldoende bepaalbaar is welk kapitaal moet worden afgestort. De beschikkingen van Hof Arnhem-Leeuwarden worden vernietigd. Volgt verwijzing naar Hof 's-Hertogenbosch.

Lees ook het thema De uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 22

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 843a

Pensioen- en spaarfondsenwet 8c

Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer)

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht, Pensioenen

Editie: 29 november

Informatiesoort: VN Vandaag

589

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen