De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit over de maatstaf van heffing voor de btw gepubliceerd. Dit besluit vervangt en actualiseert eerder gepubliceerde beleidsbesluiten over de maatstaf van heffing.

In dit besluit wordt onder meer goedgekeurd:

  • Om bepaalde bedragen gelijk te stellen met doorlopende posten.

  • Om het doorbelasten van de overdrachtskosten aan een koper bij een verkoop vrij op naam bij de verkoper buiten de heffing van btw te laten.

  • Dat niet tot de vergoeding worden gerekend de kosten van de normale verpakking, waarvan bij terugzending aanspraak op terugbetaling bestaat.

  • Om de vergoeding van een curator in een faillissement vast te stellen op het bedrag van het aanwezige boedelactief. Daarnaast is goedgekeurd dat de vergoeding wordt vastgesteld op 100/121e deel van het aanwezige boedelactief, als de failliet geen aanspraak kan maken op aftrek van de btw die de curator in rekening brengt.

  • Dat de btw wordt voldaan over de daadwerkelijk ontvangen kredietbeperkingstoeslag.

Het besluit treedt op 10 juli 2018 in werking.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 10 juli

29

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen