Het besluit over de kleine ondernemersregeling in de btw van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, V-N 2013/18.20, wordt gewijzigd.

Het besluit van 2013 bevat een goedkeuring waardoor de inspecteur aan het verzoek van een startende (kleine) ondernemer om ontheffing van administratieve verplichtingen terugwerkende kracht kan verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend (§7.1). Dit onderdeel wordt nu ingetrokken. Het besluit treedt op 10 juli 2018 in werking.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 10 juli

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen