Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de percelen van X terecht naar het tarief van ongebouwd zijn aangeslagen voor de waterschapsheffingen. Het tarief is niet onredelijk of willekeurig.

X drijft een melkveebedrijf. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard legt hem aanslagen watersysteemheffing en wegenheffing ongebouwd 2016 op. X komt in beroep. Rechtbank Rotterdam oordeelt dat X terecht is aangeslagen naar het tarief voor ongebouwd. De grieven van X hebben betrekking op het feit dat natuurterreinen naar een lager tarief in de heffing worden betrokken dan overige ongebouwde terreinen. De rechtbank verwerpt de grieven van X dat dit in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Ook de grief van X dat voor deze verschillende behandeling geen wettelijke basis zou zijn wordt door de rechtbank verworpen. De heffingsambtenaar heeft de berekening van de tarieven duidelijk uiteen gezet. Het tarief is niet onredelijk of willekeurig. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Waterschapswet 117

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Rotterdam

Editie: 10 juli

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen