Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel niet heeft geschonden door de verzending van een incomplete uitspraak op bezwaar.

Belanghebbende, X, is het niet eens met de WOZ-waarde van zijn woning. Hij bepleit verlaging van € 214.000 naar € 182.000.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel niet heeft geschonden door de verzending van een incomplete uitspraak op bezwaar. Bij de uitspraak ontbrak door een fout het eerste vervolgvel. De ervaren gemachtigde van X had moeten begrijpen dat het hier een fout betrof en had dit op eenvoudige wijze kunnen ondervangen door (telefonisch) contact op te nemen met de heffingsambtenaar. Verder heeft X bij het verweerschrift de complete uitspraak op bezwaar ontvangen. De rechtbank beschouwt de kuberingsstaten die de gemeente ter zitting heeft ingebracht, niet als tardief. De rechtbank verklaart vervolgens het beroep van X tegen de WOZ-waarde ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:12

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Waardering onroerende zaken

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 10 juli

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen