Het BTW-besluit Toelichting Tabel II is gewijzigd. Het besluit is aangepast in verband met diverse wijzigingen in de Wet OB 1968, en in bepaalde posten van de bij de wet horende Tabel II. Het besluit is ook geactualiseerd vanwege jurisprudentie van onder meer het Hof van Justitie EU.

De wijzigingen bestaan onder meer uit:

  • Bij post a.2 zijn de verklaringen van de afnemers bij de uitvoer van pleziervaartuigen op eigen kiel verduidelijkt;
  • Bij post a.6 zijn de uitgangspunten van de Nederlandse bewijsregeling voor intracommunautair vervoer verduidelijkt en is de model-afhaalverklaring aangepast. Ook is hier de afhaalverklaring van de afnemer voor pleziervaartuigen bij vervoer op eigen kiel verduidelijkt.

De belangrijkste wijzigingen houden verband met:

  • De Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (V-N 2021/20.25.20), waardoor per 1 juli 2021 onder meer de BTW-heffing bij intracommunautaire afstandsverkopen is gewijzigd en aan Tabel II post a.9 is toegevoegd;
  • De Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (V-N 2020/6.3.6), die vooral van belang is voor post a.6 van Tabel II;
  • Belastingplan 2018 (V-N 2018/5.3.1), relevant voor post b.1 van Tabel II.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024. Bij de inwerkingtreding van het besluit worden diverse besluiten ingetrokken, doordat ze zijn verouderd of verwerkt in dit besluit.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 Tab II-B 1

Wet op de omzetbelasting 1968 Tab II-A 9

Wet op de omzetbelasting 1968 Tab II-A 6

Wet op de omzetbelasting 1968 Tab II-A 2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 januari

940

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen