Staatssecretaris Van Rij van Financiën gaat in een brief aan de Tweede Kamer uitgebreid in op de inhoud, impact en opvolging van de arresten van het Hof van Justitie EU over internationale individuele waardeoverdracht van pensioen. De arresten hebben directe werking vanaf 16 november 2023 en worden door de Belastingdienst vanaf die datum gerespecteerd.

De arresten van het HvJ EU, nr. C-360/22 en C-459/22, V-N Vandaag 2023/2699, hebben volgens de staatssecretaris geen impact op bestaande heffingsrechten voor Nederland. De arresten hebben wel tot gevolg dat het voor mobiele werknemers binnen de EU/EER/Zwitserland makkelijker wordt om een internationale waardeoverdracht van pensioenen te realiseren. De nadere voorwaarden die Nederland stelde mogen niet meer worden gesteld.

Dit kan leiden tot situaties waarbij routes worden gezocht om pensioenen over te dragen naar het buitenland, deze daar fiscaal gunstiger af te kopen en weer terug te keren naar Nederland. De Belastingdienst gaat dit monitoren.

De arresten zien niet op situaties zoals internationale waardeoverdrachten van pensioenen van dga’s met een pensioenvennootschap die deze willen verplaatsen naar het buitenland, op gepensioneerden die hun pensioen wensen over te dragen naar het buitenland of op waardeoverdrachten naar buiten de EU/EER/Zwitserland.

Vanwege de arresten dienen de Pensioenwet en fiscale wet- en regelgeving aangepast te worden. Het kabinet zet deze aanpassingen in gang.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Pensioenen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 januari

402

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen