De Eindejaarsregeling 2023 is in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. Daarbij gelden enkele uitzonderingen. Zo kennen enkele bepalingen terugwerkende kracht tot een eerdere datum.

Deze regeling wijzigt enkele regelingen op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, de douane, het formele belastingrecht, het invorderingsrecht, de toeslagen en de BES-wetgeving. De wijzigingen vloeien onder andere voort uit het Belastingplan 2024 (BP 2024).

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

457

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen