Namens de Minister van Buitenlandse Zaken is een besluit genomen op een WOB-verzoek inzake de fiscale behandeling van defence counsels en hun teams, dat wil zeggen personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf)hoven en tribunalen.

Het verzoek ziet op stukken van na 1 november 2018 over met name de toekenning van een status aan de genoemde personen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, alsmede documenten waaruit het verband valt af te leiden tussen de toegekende status en de fiscale behandeling van de betrokken personen door de Belastingdienst. Op basis van het verzoek zijn 39 documenten aangetroffen.

Ten aanzien van de documenten die zien op de fiscale behandeling zijn niet alle documenten openbaar gemaakt. Openbaarmaking van documenten is achterwege gelaten indien dit de betrekkingen tussen Nederland met de betrokken landen of met internationale organisaties zou kunnen schaden.

Uit de verstrekte documenten blijkt dat defence counsels en hun teams niet zijn uitgezonderd van inkomstenbelasting. Hun inkomen is in principe belast in Nederland.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Strafrecht

Editie: 20 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

  332
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen