De Hoge Raad sluit zich aan bij de uitleg die Hof ’s-Hertogenbosch in een proefprocedure van veehouders heeft gegeven aan de term ‘aanhorigheden’. Volgens het hof is beslissend of het bouwwerk behoort bij dat gebouw, daarbij in gebruik en daaraan dienstbaar is. Dat oordeel is juist.

Belanghebbende, X, exploiteert samen met haar echtgenoot in de vorm van een VOF een melkvee- en opfokbedrijf. De inspecteur weigert afschrijving op het strooiselhok, de erfverharding, de mestsilo en de plaat/sleufsilo’s, omdat deze onderdelen volgens hem aanhorigheden zijn van bedrijfsgebouwen waarvan de bodemwaarde ex. art. 3.30a Wet IB 2001 is bereikt. Die bepaling verbiedt bij gebouwen in eigen gebruik verdere afschrijving dan tot 50% van de WOZ-waarde. De ‘onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en aanhorigheden’ worden daarbij beschouwd 'als één bedrijfsmiddel’.

De Hoge Raad sluit zich aan bij de uitleg die Hof ’s-Hertogenbosch in een proefprocedure van veehouders heeft gegeven aan de term ‘aanhorigheden’. Volgens het hof is beslissend of het bouwwerk behoort bij dat gebouw, daarbij in gebruik en daaraan dienstbaar is. Dat oordeel is juist. Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van art. 3.30a lid 2 Wet IB 2001 heeft de wetgever in die bepaling het begrip ‘aanhorigheden’ willen gebruiken op dezelfde manier als waarop dat begrip elders in de fiscale wetgeving wordt toegepast. Er is geen aanleiding om in afwijking van die bedoeling aan dat begrip voor de toepassing van art. 3.30a Wet IB 2001 een eigen inhoud te geven. Het middel betoogt daarom tevergeefs dat beslissend moet zijn of het bouwwerk onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar is aan een gebouw. Het middel wijst op rechtspraak waarin die maatstaf is aangelegd. Deze rechtspraak is echter gewezen in een andere context. Het middel faalt in zoverre. De overige klachten van X kunnen evenmin leiden tot vernietiging van de hofuitspraak (art. 81 RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.30a

Editie: 20 januari

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

  888
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen