Trustkantoren mogen niet langer gebruikt worden als doorstroomvennootschap. Dat is één van de drie nieuwe maatregelen in het plan van aanpak witwassen. Dat schrijven de Minister van Financiën en die van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Daarnaast wordt verboden dat trustkantoren diensten verlenen waarbij landen betrokken zijn die a) op de lijst van derde-hoogrisicolanden of b) op de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve derde landen op belastinggebied staan. Ook start men een onderzoek naar illegale trustdienstverlening.

De ministers infomeren de Kamer ook over de voortgang van de maatregelen plan van aanpak witwassen (V-N 2019/34.29). Zo was er een openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (V-N 2019/60.19). Dit wetsvoorstel bevat een verbod op contante betalingen vanaf € 3000 voor beroeps- en bedrijfsmatige handelaren in goederen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 20 januari

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  779
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen