Rechtbank Rotterdam oordeelt dat X als bezorger van groentepakketten geen parkeerbelasting hoeft te betalen.

X is het niet eens met twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat X als bezorger van groentepakketten geen parkeerbelasting hoeft te betalen. Het bezorgen van de pakketten kan worden aangemerkt als laden en lossen. Hoewel op de foto’s die de gemeente heeft gemaakt geen laad- en losbewegingen te zien zijn, is niet in geschil dat de auto stil stond voor het bezorgen van groentepakketten. De rechtbank ziet geen noodzaak en evenmin een basis in de regelgeving en de rechtspraak om een verschil te maken tussen particulieren en professionele bezorgdiensten. Het is aannemelijk dat X per parkeerincident meerdere pakketten met groente voor een week aan het rondbrengen was. Een dergelijk groentepakket voldoet aan de eis die de Hoge Raad stelt aan “omvang en gewicht” om van laden en lossen te kunnen spreken. Het is duidelijk dat X voor de bezorging van een aantal van zulke pakketten is aangewezen op de auto. Nu er sprake was van “onmiddellijk laden en lossen zijn de naheffingsaanslagen parkeerbelasting ten onrechte aan X opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Rotterdam

Editie: 6 februari

21

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen