Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar met een bolletjesgrafiek de indexcijfers die hij heeft gebruikt om de verkoopprijzen te herrekenen naar de waardepeildatum voldoende heeft onderbouwd.

X komt in hoger beroep tegen een WOZ-beschikking 2020.

Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar met een bolletjesgrafiek de indexcijfers die hij heeft gebruikt om de verkoopprijzen te herrekenen naar de waardepeildatum voldoende heeft onderbouwd. In de grafieken wordt gebruik gemaakt van alle verkoopcijfers van alle stapelbouw binnen de betreffende gemeente binnen een periode van drie jaar voor de waardepeildatum tot en met één jaar na de waardepeildatum. De grafiek bevat alle 486 verkoopcijfers in deze periode. Ieder punt in de grafiek is een verkoopcijfer. Een blauw rondje is een marktconform verkoopcijfer. Een rode ruit is een verkoopcijfer dat niet marktconform is of waarvan de objectkenmerken onderzocht zijn of worden. Door de puntenwolk zijn drie lijnen getekend, waarvan de middelste lijn het gemiddelde is van de marktontwikkeling. Het hof ziet geen reden om aan de indexcijfers die volgen uit de bolletjesgrafiek te twijfelen. Het door X gehanteerde indexeringspercentage van Vastgoedpro is gebaseerd op de index voor prijsontwikkeling voor de regio Zuid-Holland en daarom minder specifiek en minder bruikbaar. Het hof oordeelt dat de heffingsambtenaar verder ook de WOZ-waarde aannemelijk maakt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 6 februari

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen