Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de theoretische omzetberekeningen van de inspecteur zijn gebaseerd op jaarcijfers, zodat die niet zijn te relateren aan concrete aangiftetijdvakken. Per aangifte loonheffing kan niet worden vastgesteld wat te weinig is belast.

X vof exploiteert een (vracht)auto-, motor- en bromfietsrijschool. Een instructeur heeft in 2015 contact met het UWV over zijn arbeidsverleden vanaf 2011. Hij overlegt een arbeidsovereenkomst met X vof, terwijl C volgens de UWV-systemen niet in dienst was van X vof. Dit is aanleiding voor een boekenonderzoek. Deze wordt uitgebreid naar de BTW als blijkt dat in de facturen van C in het eerste kwartaal van 2011 een verkeerd BTW-tarief staat, de verhoging tot 21% geldt namelijk pas vanaf oktober 2012. Voorts komen facturen van C uit 2010 niet in de administratie van X vof voor. Op basis van het aantal examens van X vof bij het CBS stelt de inspecteur dat er kennelijk verzwegen omzet is. X vof wijt dit aan onbetrouwbare instructeurs met eigen leerlingen. In geschil zijn de naheffingsaanslagen loonheffingen, die met behulp van omkering van de bewijslast zijn vastgesteld, alsmede de vergrijpboeten. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep is niet meer in geschil dat de vergrijpboeten mede vanwege de slechte financiële situatie van X vof vernietigd moeten worden.

Hof Amsterdam oordeelt dat de theoretische omzetberekeningen van de inspecteur zijn gebaseerd op jaarcijfers, zodat die niet zijn te relateren aan concrete aangiftetijdvakken. Per aangifte loonheffing kan niet worden vastgesteld wat te weinig is belast. De bewijslast kan dus niet worden omgekeerd en verzwaard. De correcties voor autorijlessen zijn aannemelijk op basis van de door X vof zelf gestelde gemiddelden, zijnde 23 lessen voor een examen en twee lessen voor een herexamen. Voorts is aannemelijk dat vijf instructeurs in (fictieve) dienstbetrekking zijn. De bijtellingen privégebruik voor de auto's zijn door het ontbreken van kilometeradministraties ook terecht. X vof stelt vergeefs dat de auto's na werktijd op het bedrijfsadres staan. Volgens externe camerabeelden rijden de auto's ook op feestdagen, in de weekenden en ‘s avonds laat.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 13bis

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 6 februari

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen