Het kabinet is van mening dat de geconstateerde fiscale onevenwichtigheden, opmerkelijke belastingconstructies en negatief geëvalueerde fiscale regelingen te lang over het hoofd zijn gezien en onderschrijft het belang om hier iets aan te doen. Dit schrijven minister Kaag en staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het commissiedebat Vermogensverdeling op 8 februari 2023.

Het kabinet koestert het uitgangspunt dat werk moet lonen. In de aankomende jaren worden verdere stappen gezet op meerdere vermogensonderwerpen, zoals het meer in balans brengen van lasten arbeid en vermogen, het belasten van vastgoed, het uitfaseren van fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen en het beperken van vrijstellingen in de schenkbelasting. Ook wil het kabinet belastingconstructies aanpakken. In het voorjaar wordt een integrale afweging gemaakt van alle maatregelen.

Verder onderzoekt het kabinet op dit moment de beste manier om fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aan te passen met als doel een verbetering van de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de regelingen. In het voorjaar van 2023 komt het kabinet met tussentijdse conclusies en uiterlijk medio 2023 met de exacte uitkomsten van het onderzoek. Het kabinet is van plan om de uitkomsten mee te nemen in wetgeving in het Belastingplan 2024.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 februari

Carrousel: Carrousel

54

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen