De Staatssecretaris van Financiën wijst bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing voor het jaar 2017 aan als massaal bezwaar. Wel moet altijd individueel en tijdig bezwaar worden gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017.

Bezwaarschriften die zijn ingediend vóór 15 juli 2018 en zijn gericht tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing, worden behandeld als tijdig ingediend bezwaar.

Het massaal bezwaar heeft betrekking op de volgende rechtsvraag:

  • Is de vermogensrendementsheffing 2017 in strijd met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, zonder dat de schending van de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of

  • het discriminatieverbod van art. 14 EVRM.

Als een belastingplichtige van mening is dat in zijn geval de vermogensrendementsheffing een individuele en excessieve last vormt die in strijd is met de ‘fair balance’, kan hij niet deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure. Deze belastingplichtige moet dan een individueel bezwaarschrift indienen dat voldoet aan de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Bronbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 16 juli

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1592
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen