Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv het dividend op grond van goed koopmansgebruik in beginsel in aanmerking moet nemen op het moment dat het recht daarop ontstaat. Dit leidt er toe dat X bv een valutaresultaat heeft behaald.

Belanghebbende, X bv, behoort tot een internationaal concern en houdt met name deelnemingen in groepsmaatschappijen. In 2011 wordt binnen het concern een stappenplan opgesteld dat er toe moet leiden dat $ 1,4 mld aan groepsleningen uit de boeken worden geëlimineerd. Hiertoe wordt onder andere op 1 juli 2011 door A besloten om CHF 104 mln aan dividend uit te keren aan X bv. Op 4 augustus 2011 wordt het interimdividend van CHF 104 mln uitgekeerd aan X bv. X bv keert het vervolgens uit aan haar moeder. In haar VPB-aangifte hanteert X bv de koers van 4 augustus 2011 en verantwoordt een bedrag van € 95,4 mln in verband met het doorgesluisde dividend. De inspecteur is echter van mening dat het dividend van A moet worden gewaardeerd tegen de koers van 1 juli 2011 (€ 84,8 mln), zodat X bv een valutaresultaat van € 10,6 mln moet verantwoorden.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv het dividend op grond van goed koopmansgebruik in beginsel in aanmerking moet nemen op het moment dat het recht daarop ontstaat. Omdat het bestuur en de aandeelhoudersvergadering van A op 1 juli 2011 hebben besloten tot uitkering van het dividend, moet X bv deze datum aanhouden. Dat binnen het concern de intentie bestond om de onderhavige transacties uit te voeren en te verwerken met zo min mogelijk valutaresultaten is niet van belang. De juiste stappen om dat doel te verwezenlijken zijn namelijk niet genomen. De rechtbank wijst er vervolgens op dat het dividend weliswaar onder de deelnemingsvrijstelling valt, maar dat waardeveranderingen na de declaratie van het dividend niet kunnen worden aangemerkt als een voordeel uit hoofde van een deelneming. Deze waardeveranderingen vallen dan in de belastbare winst. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 9

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 8 mei

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen