Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gestelde gezondheidsschade door de bijgelegen veehouderij geen invloed heeft op de WOZ-waarde en de aanslagen onroerende zaakbelasting, forensenbelasting en rioolheffing. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

Belanghebbende, X, is eigenaar van twee woningen. Binnen een straal van 500 meter van deze woningen bevinden zich veehouderijen. X heeft last van gezondheidsklachten die veroorzaakt zouden worden door de uitstoot van fijnstof door de veehouderijen. X zijn hoofdverblijf is elders. In geschil is of bij de waardebepaling van de woningen rekening is gehouden met de aanwezigheid van luchtverontreiniging en de gezondheidsklachten van X. Tevens is in geschil of de aanslagen onroerende zaakbelasting, forensenbelasting en rioolheffing terecht zijn opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2019/1101) oordeelt dat de heffingsambtenaar voldoende aannemelijk maakt dat de vastgestelde waarde correct is. De omstandigheid dat X door zijn gezondheidsklachten geen gebruik kan maken van de woningen staan de heffingen van de onroerendezaakbelasting, forensenbelasting en rioolheffing niet in de weg. De aanslagen zijn terecht opgelegd. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Gemeentewet 228

Gemeentewet 220

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hoge Raad

Editie: 8 mei

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen