Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat een correctie op de WOZ-waarde noodzakelijk is door de marktsituatie in de kinderopvang. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

X exploiteert in een ruimte in een schoolgebouw een kinderdagverblijf. In geschil is de WOZ-waarde 2016 van de ruimte. X bepleit verlaging van € 634.000 naar € 400.000. X stelt dat de heffingsambtenaar ten onrechte geen rekening heeft gehouden met een aftrek in verband met functionele veroudering, gelet op de slechte marktsituatie in de kinderopvang.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N Vandaag 2019/2395) oordeelt in navolging van de rechtbank dat X niet aannemelijk maakt dat een correctie op de WOZ-waarde noodzakelijk is door de marktsituatie in de kinderopvang. Het hof ziet voor een aftrek voor functionele veroudering op grond van onderbezetting alleen reden als die onderbezetting van structurele aard is en indien daardoor lokalen structureel leegstaan. Dat zo’n situatie zich voordoet, heeft X niet aannemelijk gemaakt. Om die reden kan geen waardevermindering in verband met functionele veroudering plaatsvinden.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hoge Raad

Editie: 8 mei

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen