Hof ’s-Hertogenbosch handhaaft de legesnota van € 0,40 die de gemeente Bergeijk aan X heeft opgelegd voor het aanvragen van een kopie van een document. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

X is het niet eens met een legesnota van € 0,40 die de gemeente Bergeijk hem heeft opgelegd voor het aanvragen van een kopie van een document. X, die in onmin leeft met de gemeente, stelt dat de kopie die hij heeft gekregen niet het document is waar hij om heeft gevraagd.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N Vandaag 2019/2653) handhaaft de legesnota van € 0,40 die de gemeente Bergeijk aan X heeft opgelegd voor het aanvragen van een kopie van een document. X is leges verschuldigd omdat de gemeente een dienst heeft verricht in de vorm van de verstrekking van de kopie. De heffingsambtenaar heeft aannemelijk gemaakt dat het verstrekte kopie het document betreft waar X om had gevraagd. Het hof verwerpt het standpunt van X dat de kopie niet de gevraagde metadata behorende bij het brondocument kan omvatten. Gelet op het voorgaande heeft het belastbare feit zich voorgedaan en mocht de heffingsambtenaar een aanslag opleggen. Het hoger beroep van X is ongegrond.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hoge Raad

Editie: 8 mei

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen