Hof Arnhem-Leeuwarden stelt onder verwijzing naar het Kerst-arrest van de Hoge Raad vast dat rechtsherstel moet worden geboden aan X. Het hof verleent vervolgens rechtsherstel door uit te gaan van het werkelijk genoten rendement. Er is geen plaats voor het in aanmerking nemen van ongerealiseerd koersverlies.

X is van mening dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 in strijd is met art. 1 EP EVRM. Hij stelt daarbij dat rechtsherstel moet worden geboden door bij de belastingheffing uit te gaan van het werkelijke rendement en een ongerealiseerd koersverlies op beleggingen van € 250.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt onder verwijzing naar het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3) vast dat rechtsherstel moet worden geboden aan X. Het hof verleent vervolgens rechtsherstel door uit te gaan van het werkelijk genoten rendement. Daarbij moet worden uitgegaan van het nominaal gerealiseerde rendement. Er is geen plaats voor het in aanmerking nemen van ongerealiseerde verliezen ter zake van aandelen. Daarvan is het namelijk in het geheel niet zeker dat een verlies zich daadwerkelijk voor zal doen. Het hof vermindert de aanslagen.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 12 april

69

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen