Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de box 3-heffing voor de jaren 2013 - 2016 in strijd is met art. 1 EP EVRM. Het hof wijst daarbij op het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2019. Voor rechtsherstel door de rechter is voor deze jaren echter geen plaats.

X is van mening dat de box 3-heffing voor de jaren 2013 - 2016 in strijd is met art. 1 EP EVRM. Hij wijst daarbij onder andere op het Kerst-arrest van de Hoge Raad (24 december 2021, nr. 21/01243, V-N 2022/2.3).

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de box 3-heffing voor de jaren 2013 - 2016 in strijd is met art. 1 EP EVRM. Het hof wijst daarbij op het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2019 (nr. 17/05606, V-N 2019/30.5). In dat arrest besliste de Hoge Raad weliswaar dat de box 3-heffing, onder omstandigheden, op stelselniveau een schending van artikel 1 EP vormt, maar dat voor ingrijpen door de rechter in beginsel geen plaats is. Verder merkt het hof op dat het Kerst-arrest ziet op het systeem (vermogensmix) zoals dat ná 2016 geldt en dat er geen aanknopingspunten zijn dat de Hoge Raad van die lijn is teruggekomen voor het systeem zoals dat gold tot en met 2016. Voor rechtsherstel door de rechter is voor de jaren 2013 - 2016 geen plaats, omdat X erkent dat géén sprake is van een voor hem individuele en buitensporige last.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Box 3

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 12 april

46

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen