Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië weigert om een deel van de BTW terug te geven. Lidstaten mogen de aftrek van voorbelasting niet in zijn geheel beperken wanneer slechts een gedeelte ervan wordt betwist terwijl over het andere gedeelte geen betwisting bestaat.

Agrobet CZ, s. r. o. voert landbouwproducten en diervoeder in en uit. In haar BTW-aangiften verzoekt Agrobet onder andere om teruggaaf van de BTW in verband met de aankoop van koolzaadolie die zij onbelast aan een Poolse onderneming heeft doorverkocht. Naar aanleiding van een onderzoek stelt de Tsjechische Belastingdienst vast dat er twijfels zijn over de transactie met koolzaadolie en dat in het geheel geen BTW-teruggaaf zal worden verleend. De Belastingdienst wijst het voorstel van Agrobet af om zekerheden te verstrekken voor het deel van de BTW-teruggaaf waar twijfel over heerst en om het onbetwiste deel uit te betalen. Volgens de Belastingdienst is de teruggaaf namelijk ondeelbaar en heeft het niet alleen betrekking op een gedeelte van de belastbare handelingen, maar op het belastingtijdvak in zijn geheel. De Tsjechische rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië weigert om een deel van de BTW terug te geven. Lidstaten mogen de aftrek van voorbelasting niet in zijn geheel beperken wanneer slechts een gedeelte ervan wordt betwist terwijl over het andere gedeelte geen betwisting bestaat. De A-G is van mening dat het niet betwiste deel van de teruggevraagde BTW, op grond van onder andere het neutraliteitsbeginsel, spoedig moet worden uitbetaald.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 7 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  329
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen