Minister Hoekstra van Financiën heeft opnieuw vragen beantwoord over de CAF 11-zaak. De vragen hebben betrekking op het aantal betrokken ouders in de zaak en de betrokkenheid van de gemachtigden in het contact met deze ouders.

In zijn reactie laat de minister weten dat er inderdaad wisselende aantallen betrokken ouders bij de CAF 11-zaak zijn genoemd. Dit is het gevolg van wisselende definities, afbakeningen en inzichten. Op basis van de nu beschikbare informatie gaat de Belastingdienst uit van 309 ouders. Wanneer ouders van mening zijn dat zij ook tot de doelgroep van de CAF 11-zaak behoren, kunnen zij een aanvraag tot compensatie indienen.

Als ouders een gemachtigde hebben betekent dit dat het contact tussen de Belastingdienst en de ouders via de gemachtigde loopt. Om na te gaan of de betaling van de compensatie voor Kerstmis is ontvangen, is direct contact met de ouders gezocht. Alleen bij de kleine groep ouders die hebben laten weten alle contacten met de Belastingdienst via de gemachtigde te willen laten lopen is de gemachtigde benaderd. Met het oog op de persoonlijke toelichting die wordt gegeven op de berekening van het compensatiebedrag worden schriftelijke bevestigingen van de afspraken met de ouders alsnog naar de gemachtigde gestuurd. Daarnaast heeft de minister de Belastingdienst verzocht om meer aandacht te hebben voor het op de juiste wijze betrekken van de gemachtigde.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  446
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen