Bij 654 van de 8600 entiteiten die vallen onder de directie Grote Ondernemingen heeft in 2019 één of meerdere boekenonderzoeken plaatsgevonden. Dit komt neer op 7,6%. Voor het Mkb-midden bedroeg het percentage boekenonderzoeken in 2019 2,5% en voor het Mkb-klein 0,4%. De Belastingdienst heeft daarnaast 4000 Mkb-kleinbedrijven bezocht in 2019.

Dat staat in de antwoorden op de feitelijke vragen over de tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst, alsmede de antwoorden op de feitelijke vragen over het Jaarplan 2020 dat door de staatssecretarissen van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In de antwoorden komt verder naar voren dat er in 2020 een einde komt aan de uitstroom op basis van de vertrekregeling. In 2019 is circa 3100 fte ingestroomd. In januari/ februari 2020 stromen naar verwachting nog 400 fte in. Voor 2020 is de wervingsopgave ingeschat op 1850 tot 2150 fte.

Alle correspondentie over het belastingjaar 2013 is niet meer zichtbaar op MijnBelastingdienst. Papieren documenten die na de termijn van vijf jaar niet meer worden getoond, kunnen op verzoek als papieren document worden toegezonden. Daarnaast kunnen burgers hun beschikkingen ook nog inzien via de Berichtenbox van MijnOverheid vanaf het moment dat deze beschikkingen naar de Berichtenbox worden gestuurd.

Per 31 december 2019 hebben 659.000 mensen minimaal één openstaande terugvordering zorgtoeslag, 337.000 mensen hebben minimaal één openstaande terugvordering huurtoeslag en 141.000 mensen minimaal één terugvordering kinderopvangtoeslag. Per 15 november 2019 zijn er circa 575.000 mensen met minstens één lopende betalingsregeling voor een toeslagschuld.

In 2020 introduceert de Belastingtelefoon een nieuwe manier om contact te leggen. Burgers krijgen de mogelijkheid om als het druk is bij de Belastingtelefoon hun nummer en een bericht achter te laten, zodat medewerkers op een rustiger moment terug kunnen bellen.

In 2019 zijn 68,8% van de bezwaren tijdig behandeld. De achterstanden zijn bij de inkomensheffing en in het bijzonder bij Particulieren het grootst. Er is extra capaciteit ingezet om dit percentage te verhogen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Bronbelasting, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  413
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen