Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de broer van X voorafgaand aan en op het moment van zijn overlijden voor de erfbelasting in Nederland woont. Ten tijde van het overlijden van de broer bestond namelijk een duurzame band van persoonlijke aard tussen hem en Nederland.

De broer van X emigreert in 1975 naar het Verenigd Koninkrijk. In verband met zijn ziekte (MS) verblijft hij in 2014 enkele maanden in Nederland, omdat in het VK geen gespecialiseerde zorg voorhanden is. Na zijn terugkeer naar het VK gaat zijn gezondheid weer achteruit. In 2015 besluit de broer daarom om opnieuw naar Nederland te vertrekken voor zijn behandeling. Omdat zijn gezondheid steeds verder achteruit holt, kan hij niet meer terugkeren naar zijn huis in het VK en overlijdt hij in 2019 in Nederland. X is het niet eens met de aan haar opgelegde aanslag erfbelasting in verband met de erfenis van haar broer. Volgens X woonde haar broer in 2019 in het VK.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de broer van X voorafgaand aan en op het moment van zijn overlijden in Nederland woont. Ten tijde van het overlijden van de broer bestond namelijk een duurzame band van persoonlijke aard tussen hem en Nederland. Aan X is dan ook terecht een aanslag erfbelasting opgelegd. Het is weliswaar geloofwaardig dat de broer de wil en het gevoel had dat zijn verblijf in Nederland tijdelijk was, maar dat is niet doorslaggevend voor de vraag of iemand in Nederland woont.

In haar overwegingen neemt de rechtbank mee dat het de keuze van de broer was om zich (uiteindelijk langdurig) in Nederland te laten behandelen, waardoor hij ook de keuze heeft gemaakt om in Nederland te verblijven. Verder is van belang dat de broer zich in de GBA heeft ingeschreven, een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten en meerdere Nederlandse bankrekeningen had. Ook is de tijdspanne tussen zijn aankomst in Nederland en zijn overlijden van belang. Aangezien deze periode vier jaar heeft geduurd, kan ook worden gesproken van een duurzame band met Nederland. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 25 juli

41

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen