Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat als later dit jaar blijkt dat X bv voorkomt in het FSV, sprake zou kunnen zijn van een novum. Op dit moment is X bv daarmee echter te vroeg

X bv exploiteert kansspelautomaten en de inspecteur constateert dat X bv te weinig kansspelbelasting voldoet. In plaats van 29% van de bruto-opbrengst, berekent X bv de verschuldigde belasting op 29/129-ste deel van de bruto-opbrengst. In geschil zijn de naheffingsaanslagen, alsmede de vergrijpboeten. Rechtbank Gelderland verklaart de beroepen van X bv ongegrond, maar verlaagt de boeten. Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt op 8 oktober 2019 de uitspraak van de rechtbank maar vernietigt het oordeel over de boeten. De boeten worden vastgesteld op totaal € 28.068. De Hoge Raad bevestigt dit zonder motivering (zie V-N 2020/55.20.5). X bv verzoekt thans om herziening van de uitspraak van het of van 8 oktober 2019 en stelt onder meer dat de mogelijkheid bestaat dat X bv voorkomt in het Fraude-datasysteem (FSV) van de Belastingdienst.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat als later dit jaar blijkt dat X bv voorkomt in het FSV, sprake zou kunnen zijn van een novum. Op dit moment is X bv daarmee echter te vroeg. Van nieuw gebleken feiten of omstandigheden is voor het overige geen sprake, zo heeft X bv alleen een nieuw standpunt ingenomen en vermoedens geuit. HR november 2021, 20/00131, V-N 2021/49.15 kan ook niet leiden tot een herziening, nu dit arrest van na 8 oktober 2019 is. Dat de omstandigheden waarnaar in dit arrest wordt verwezen wellicht van voor 8 oktober 2019 zijn, maakt dat niet anders. Het herzieningsverzoek wordt afgewezen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:119

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 juli

46

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen