Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verzoek van X bv niet-ontvankelijk is. Haar verzoek had namelijk tegelijk met het intrekken van het hoger beroep gedaan moeten worden.

Aan X bv zijn diverse LB-naheffingsaanslagen opgelegd. Rechtbank Gelderland handhaaft de aanslagen. X bv gaat in hoger beroep. Partijen bereiken vervolgens zelf een compromis. In geschil is of X bv twee maanden na het intrekken van haar beroep terecht verzoekt om de inspecteur alsnog tot een proceskosten- en een schadevergoeding te veroordelen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verzoek van X bv niet-ontvankelijk is. Haar verzoek had namelijk tegelijk met het intrekken van het hoger beroep gedaan moeten worden. De termijnoverschrijding is ook niet verschoonbaar, ondanks dat de inspecteur heeft toegezegd dat het verzoek van X wel ontvankelijk zou zijn. Partijen hebben namelijk niet de vrijheid om afspraken te maken waarbij van de onderhavige wettelijke voorwaarden wordt afgeweken. Voor zover X klaagt over de hoogte van de vrijwillig door de inspecteur betaalde vergoeding en over het door hem niet nakomen van het compromis, daarvoor dient X zich tot de civiele rechter te wenden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:75a

Algemene wet bestuursrecht 8:73a

Algemene wet bestuursrecht 8:108

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 25 juli

38

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen