Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het gehele bedrag aan voorbelasting van € 6982 voor aftrek in aanmerking komt, omdat uit het nader feitelijk onderzoek van de inspecteur blijkt dat belanghebbende de zonnepanelen volledig gebruikt voor BTW-belaste activiteiten.

Belanghebbende is per 16 november 1992 BTW-ondernemer en verricht voedingsleeractiviteiten die zijn vrijgesteld van BTW. Belanghebbende oefent de praktijk voor orthomoleculaire voedingsleer uit vanuit zijn woning. Belanghebbende had een BTW-identificatienummer zonder de verplichting om aangifte omzetbelasting te doen. De registratie van belanghebbende als BTW-ondernemer is beëindigd per 31 december 2009.

In 2009 heeft belanghebbende op zijn woning niet-geïntegreerde zonnepanelen laten plaatsen, waarbij € 6982 omzetbelasting is gefactureerd. Op 8 juni 2018 verzoekt belanghebbende om teruggaaf van de omzetbelasting op de in 2009 aangeschafte zonnepanelen. Op 17 december 2019 oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een tussenuitspraak in deze zaak (V-N 2020/13.15) dat belanghebbende in 2018 tijdig heeft verzocht om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte over 2009. Daarnaast draagt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant de inspecteur op om nader feitelijk onderzoek te doen in verband met de vraag welk deel van de voorbelasting van € 6982 aftrekbaar is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in de einduitspraak van deze zaak dat het BTW-bedrag van € 6982 op de aanschafkosten van zonnepanelen volledig voor aftrek in aanmerking komt. Uit het nader feitelijk onderzoek van de inspecteur blijkt dat geen sprake is van BTW-vrijgestelde omzet in de periode waarop het teruggaafverzoek ziet. Evenmin is sprake van gebruik van de zonnepanelen voor BTW-vrijgestelde activiteiten. De voorbelasting heeft alleen betrekking op BTW-belaste activiteiten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 6

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Editie: 30 april

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1240
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen