Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat uit de facturen niet het bewijsvermoeden voortvloeit dat Q bv is aan te merken als de afnemer van de prestaties. Dat de facturen allemaal op haar naam staan doet daar niet aan af.

X houdt alle aandelen in belanghebbende, Q bv. In 2011 koopt X een woning. Deze woning wordt gesloopt en er wordt een nieuwbouwwoning gerealiseerd. Volgens een verklaring van 13 juli 2018 komen X en Q bv vervolgens in mei 2012 mondeling met het bouwbedrijf overeen dat Q bv de gesloten koop-aannemingsovereenkomst voor wat betreft de kantoor- en archiefruimte, de garage, carport en het toilet overneemt. De facturen met betrekking tot de bouw van de woning worden op naam van Q bv gesteld. Q bv brengt in 2012 en 2013 met betrekking tot de bouw van de woning btw-voorbelasting in aftrek. Q bv rekent de nieuwe woning echter geheel noch gedeeltelijk tot haar bedrijfsvermogen. De inspecteur legt naar aanleiding van een onderzoek btw-naheffingsaanslagen op aan Q bv. Q bv stelt echter dat zij de btw terecht in aftrek heeft gebracht, omdat zij de afnemer is van de zakelijk te gebruiken ruimten.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat uit de facturen niet het bewijsvermoeden voortvloeit dat Q bv is aan te merken als de afnemer van de prestaties. Dat de facturen allemaal op haar naam staan doet daar niet aan af. De rechtbank wijst er daarbij op dat X voor het grootste deel de afnemer is van de prestaties, en dat de facturen derhalve niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Ook maakt Q bv niet aannemelijk dat zij de afnemer is van de prestaties. Hierbij kent de rechtbank geen gewicht toe aan de verklaring van 13 juli 2018, omdat deze niet geheel aansluit bij de werkelijkheid. Uit de feiten en omstandigheden volgt dat uitsluitend X als natuurlijke persoon ten aanzien van de bouw van de (volledige) nieuwe woning een rechtsbetrekking is aangegaan met het bouwbedrijf en dat X daarom de afnemer is van de desbetreffende prestaties. Daarbij is dan ook niet meer van belang of Q bv alle nota’s heeft betaald. De naheffingsaanslagen blijven in stand.

Lees ook het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 30 oktober

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen