Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het verlies alleen betrekking kan hebben op vóór 1 januari 2011 verstrekt durfkapitaal. Per 1 januari 2011 is de aftrekpost namelijk door een wetswijziging vervallen.

De heer X verstrekt in 2009 een lening van € 20.000 aan de heer A. De lening voldoet op dat moment aan de criteria voor durfkapitaal (art. 5.17 lid 1 Wet IB 2001). In 2012 verstrekt X een aanvullende lening aan A, bestaande uit een hoofdsom van € 5000 en € 1200 wegens door A schuldig gebleven rente over 2011. In 2017 verstrekt de inspecteur aan X een ‘Verklaring betalingsonmacht’, waarin het verlies voor beleggingen in durfkapitaal is vastgesteld op € 20.000. Volgens X had de tweede lening ook in aanmerking genomen moeten worden. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verlies alleen betrekking kan hebben op vóór 1 januari 2011 verstrekt durfkapitaal. Per 1 januari 2011 is de aftrekpost namelijk door een wetswijziging vervallen. X beroept zich ook vergeefs op het vertrouwensbeginsel. Het enkel volgen van de IB-aangiften, waarin X de leningen als durfkapitaal opvoerde, is geen bewuste standpuntbepaling van de inspecteur (vgl. HR 13 oktober 1999, 33.311, V-N 1999/48.4). Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.8

Wet inkomstenbelasting 2001 5.17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 30 oktober

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen