Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft het nieuwe belastingverdrag met Ierland ter stilzwijgende goedkeuring aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer voorgelegd.

Het verdrag is voorzien van een protocol en is gepubliceerd in Trb. 2019, nr. 95 en Trb. 2019, nr. 153. Het verdrag vervangt het huidige verdrag uit 1969. Nederland had de wens oneigenlijk gebruik en misbruik tegen te gaan. Hiervoor is een algemene anti-misbruikbepaling (principal purposes test) opgenomen. Nieuw zijn verder onder andere: wijzigingen van de bepalingen over inwonerschap, opname over hybride entiteiten, maatregelen tegen kunstmatig ontgaan van een vaste inrichting, vrijstelling van bronbelasting op dividenden ontvangen door pensioenfondsen, regeling over verdragstoepassing bij beleggingsfondsen, opname aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het dividendartikel, een bronstaatheffing over substantiële pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen, arbitrage bij geschilbeslechting, informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.

De wens tot uitdrukkelijke goedkeuring moet uiterlijk 16 november 2019 kenbaar worden gemaakt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Editie: 30 oktober

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen