Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur interne compensatie kan toepassen. Hiervoor is geen nieuw feit vereist. De rechtbank wijst daarbij op de jurisprudentie van de Hoge Raad.

X houdt alle aandelen in belanghebbende, Q bv. In 2011 koopt X een woning. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat Q bv diverse kosten, waaronder afschrijvingskosten met betrekking tot investeringen in inventaris en inrichting in de nieuwe woning, ten onrechte in aftrek heeft gebracht. Tijdens een bespreking stemt Q bv in met de voorgestelde correcties. Q bv maakt vervolgens bezwaar. De inspecteur verklaart het bezwaar tegen de VPB-aanslag 2013 ongegrond, maar komt voor de jaren 2014 en 2015 deels tegemoet aan de bezwaren. Hij past vervolgens interne compensatie toe. Q bv is van mening dat een nieuw feit is vereist voor interne compensatie.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur interne compensatie kan toepassen. Hiervoor is geen nieuw feit vereist. De rechtbank wijst daarbij op de jurisprudentie van de Hoge Raad. Ook verwerpt de rechtbank het beroep van Q bv op het vertrouwensbeginsel. Uit het rapport van het boekenonderzoek blijkt namelijk dat de inspecteur alleen bij een totaalcompromis een correctie op relatiegeschenken zou halveren. Omdat er uiteindelijk geen totaalcompromis is overeengekomen, kan Q bv er ook niet op vertrouwen dat de inspecteur de halvering van de correctie in stand zou laten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 8

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 3.25

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 30 oktober

37

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen