Uit het onderzoek naar de selectie aan de poort en de Fraude Signalering Voorziening (FSV) zijn bij circa 2500 aangiften geen voor fiscaal toezicht relevante en objectieve criteria teruggevonden. Hierdoor bestaat de kans dat deze aangiften ten onrechte zijn geselecteerd en dat de betrokken belastingplichtigen geen gelijke behandeling hebben gehad. Daarom krijgen deze 2500 belastingplichtigen een financiële compensatie.

Dat blijkt uit de stand van zakenbrief Belastingdienst die door staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel voor het uitkeren van compensatie is als onderdeel van het Belastingplan 2024 aangenomen door beide Kamers. De Belastingdienst kan hierdoor starten met de uitvoering van de regeling in februari 2024.

Belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen in het eerste kwartaal van 2024 de compensatie door middel van een voor bezwaar vatbare beschikking. De compensatie bedraagt gemiddeld € 6300. Dit betreft een forfaitaire compensatie waarvan de hoogte is gekoppeld aan de correctie op de aangifte.

De staatssecretaris informeert de Kamer in maart 2024 over de tegemoetkoming voor belastingplichtigen die onterecht zijn afgewezen voor de Minnelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen (MSNP). Voor deze groep van naar verwachting 4500 belastingplichtigen wordt een gedifferentieerd tegemoetkomingsbeleid toegepast met drie categorieën. Het streven is dat de wettelijke grondslag op 1 januari 2025 in werking treedt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

418

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen