De Belastingdienst heeft op 20 januari 2021 een drietal risicomodellen tijdelijk uitgezet omdat deze niet voldeden aan de AVG. Naderhand zijn de risico’s van het gebruik van de modellen afgewogen tegen de belangen van de Belastingdienst. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in reactie op Kamervragen van Kamerlid Dijk (SP).

Sinds 27 januari 2021 zijn de risicomodellen OB, ABN en OBCF weer in gebruik. OB is opgenomen in het Algoritmeregister van de Belastingdienst, ABN is voorzien van een AVG-beoordeling en OBCF is na beoordeling door expert in september 2023 in gewijzigde vorm in gebruik genomen. Ook blijkt uit onderzoek dat voor alle drie de modellen geen sprake is van directe discriminatie en geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, aldus de staatssecretaris.

De Belastingdienst bouwt in 2024 voort op de al ingezette sporen rondom ethische aspecten. Algoritmen waarvoor een hoog risico op discriminatie geldt neemt de Belastingdienst op in het algoritmeregister van de overheid. Ook is er een waarborgenkader opgesteld om de rechtmatigheid en transparantie van risicoselectie en algoritmen te garanderen.

De Belastingdienst moet structureel laten zien dat zij werkt aan het op orde brengen van processen om het vertrouwen van burgers en ondernemers in de Belastingdienst te herstellen. Van Rij beseft zich dat het vertrouwen van burgers en ondernemers niet van de één op andere dag terug is.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

705

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen