Hof Amsterdam oordeelt dat X geen beroep kan doen op begunstigend beleid of op het gelijkheidsbeginsel om de 30%-regeling te kunnen toepassen.

X, met de Indiase nationaliteit, heeft van 4 september 2019 tot 4 september 2020 in Nederland een masteropleiding gevolgd en in verband daarmee een tijdelijke verblijfstitel verkregen. Na afloop van haar opleiding heeft X twee maanden gewerkt bij A bv om te voorzien in haar levensonderhoud. X werkt vanaf 18 januari 2021 bij B bv. X en B bv verzoeken op 26 maart 2021 om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wijst dat verzoek af. In geschil is of X kwalificeert als ingekomen werknemer. X doet daarbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Volgens haar moet de dienstbetrekking met A bv worden gelijkgesteld met een bijbaan tijdens de studieperiode, waarvoor begunstigend beleid geldt.

Hof Amsterdam oordeelt dat X geen beroep kan doen op begunstigend beleid of op het gelijkheidsbeginsel om de 30%-regeling te kunnen toepassen. In de situatie waarin een student na het beëindigen van een bijbaan door een inhoudingsplichtige wordt aangeworven en aan de overige voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voldoet, sluit de bijbaan niet uit dat die regeling wordt toegekend. Dat is echter geen begunstiging of begunstigend beleid, maar een juiste rechtstoepassing. In de situatie waarin de student vóór het beëindigen van een bijbaan wordt aangeworven, sluit die bijbaan uit dat deze kwalificeert als ingekomen werknemer, omdat hij op het moment van aanwerving in Nederland werkzaam is. X kan zich ook niet beroepen op het beleid dat wel bestaat over de stage in het kader van de opleiding, omdat haar bijbaan geen stage in het kader van de opleiding was, het hof ziet in dit onderscheid een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het verschil in behandeling. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Loonbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

287

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen