Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. X bv is met de eigenaren van het hotel overeengekomen om de economische eigendom van het hotel tegen vergoeding op X bv te doen overgaan. De rechtbank acht daarbij van belang dat het hotel is geactiveerd op de balans van X bv.

X bv huurt de onroerende zaak waarin zij haar hotel exploiteert. Eind 2015 verkrijgen de eigenaren-verhuurders van het hotel de aandelen in X bv in handen. In verband met het voornemen om de onroerende zaak in X bv in te brengen wordt de inspecteur verzocht om een standpunt in te nemen. De inspecteur is van mening dat de inbrengvrijstelling (art. 15 lid 1 onderdeel e sub 2 WBR) niet van toepassing is. Met terugwerkende kracht naar november 2015 activeert X bv het hotel op haar balans voor € 7 mln en neemt een schuld op aan haar aandeelhouders voor hetzelfde bedrag. De inspecteur legt vervolgens een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op omdat de economische eigendom van het hotel volgens hem is overgegaan op X bv.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. X bv is met de eigenaren van het hotel overeengekomen om de economische eigendom van het hotel tegen vergoeding op X bv te doen overgaan. De rechtbank acht daarbij van belang dat het hotel is geactiveerd op de balans van X bv. Verder zijn twee taxatierapporten opgesteld en is het hotel conform deze taxatierapporten gewaardeerd op de balans. Ook zijn de afschrijvingskosten van het hotel in de VPB-aangiften van X bv in aanmerking genomen. De inspecteur heeft ook de juiste heffingsgrondslag gehanteerd. Uit de stukken blijkt dat X bv voor de verkrijging van het hotel een tegenprestatie van € 7 mln is verschuldigd. Dat met de inspecteur voor de VPB een compromis is bereikt waarbij de waarde van het hotel op € 2 mln is gesteld, is niet van belang. Het beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Onroerendezaakrechtspersonen in de overdrachtsbelasting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Wet op belastingen van rechtsverkeer 2

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Editie: 9 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

381

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen